Lions GugForsideKlubbenFaste aktiviteter    
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave
 

Ældrearrangement

Dette er ikke en pengegivende aktivitet. Arrangementet betales af aktivitetskassen 

Næsten så længe som klubben har eksisteret, har der været tradition for at samle de ældre og handicappede i Gug-området til en eftermiddag med kaffebord og underholdning. Det startede med at være en forårs- eller sommertur ud i det blå. Transporten foregik i vore private biler til forskellige seværdigheder i Himmerland og Vendsyssel, men efterhånden som tilmeldingerne til arrangementet steg, blev det først til busture og senere til at arrangementet afholdtes lokalt. Det blev nu et vinterarrangement på Gug Plejehjem eller i Gug Kirke, Gughallen eller Byplanvejens Skole. Indholdet var stadig et pænt kaffebord og underholdning i form af folkedansere fra Nibe, Visens Venner, Ebbe Trenskow fra Aalborg Teater med flere. Gæstetallet lå i flere år på 80-100.

I 2008 arrangerede vi igen en bustur. Den fandt sted i maj måned, og gik med c. 50 gæster til Vildmosecenteret.

Her steg en naturvejleder om bord, og fortalte levende om, hvad man så under rundturen, og om områdets historie. Bl. a. om genskabelsen af Tofte Sø, gennemføret af Grev Schimmelmann, Lindenborg, i midten af halvfjerdserne. Det er nu et enestående fuglereservat

Herefter gik snakken lystigt omkring kaffebordet - og nogle benyttede lejligheden til at se centerets flotte udstilling

  
  
  
  

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark